Menu
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat centraal in de ontwikkeling, de productie en het transport van Mobacc Food-producten. Duurzaamheid, voor de hele Mobacc Group een vanzelfsprekendheid, is onlosmakelijk verbonden met onze toekomst en die van onze kinderen en volgende generaties.

Mobacc Sustainability Plan:

Mobacc Food voert bovendien het duurzaamheidsbeleid uit van de hele Mobacc Group. Dit beleid is formeel uitgewerkt in het Sustainability Plan. De hoofdpunten van dit plan zijn:

  • Ontwikkeling van een Eco-productlijn. Deze groene producten bevatten minder of geen schadelijke stoffen en oplosmiddelen en komen in aanmerking voor certificering met het officiële Ecolabel.
  • Uitbreiding van het assortiment watergedragen producten.
  • Gebruik van alternatieve drijfgassen door toepassing van Bag-on-Valve (BOV) of Bag-in-Box (BIB)-systemen.
  • Vermindering van het energieverbruik in de fabrieken.
  • Vermindering en hergebruik van spoelmiddelen.
  • Verlaging van de uitstoot van oplosmiddelen en andere stoffen (emissies).

Mobacc Food draagt bij aan het leveren van gezonde voeding

We willen een maximale bijdrage leveren aan het leveren van gezonde voeding en het tegengaan van voedselverspilling. Daarnaast zijn wij vanuit ketensamenwerking continu op zoek naar grondstofverduurzaming, het terugdringen van verpakkingsmateriaal en het hergebruik van reststromen.